Polityka prywatności Salomon Finance Sp. z o. o.:

Firma Salomon Finance Sp. z o.o. szanuje prawo użytkowników do prywatności. Ze szczególną troską dba o ochronę ich danych osobowych poprzez staranne zabezpieczenia i zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi zasady. Dokładamy wszelkich starań, aby dane osobowe przekazywane przez Państwa do naszej strony chronić przed utratą, dostępem dla osób niepowołanych, niewłaściwym wykorzystaniem oraz zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem.

Użytkownicy portalu:

Salomon Finance Sp. z o.o. pragnie zapewnić wszystkich swoich użytkowników, iż w pełni przestrzega prawa do prywatności i ochrony danych osobowych. Osobom, które korzystają z naszego portalu oraz usług zapewniamy ochronę wszystkich danych, jakie zgromadziliśmy podczas współpracy. Przypominamy jednocześnie, że to również od Państwa zależy skuteczność tej ochrony. Należy zawsze pamiętać o nieujawnianiu haseł, loginów oraz o zastosowaniu się do odpowiednich zabezpieczeń w przechowywaniu tajnych informacji.

Gromadzenie informacji:

Korzystanie ze strony Salomon Finance Sp. z o.o. oznacza przyjęcie przez Państwa warunków niniejszej polityki prywatności. Podczas każdorazowego korzystania ze strony Salomon Finance Sp. z o.o. informacje jakie zostaną przez Państwa podane zostaną zapisane, przetworzone oraz ujawnione tylko zgodnie z zachowaniem powyższej polityki prywatności. Informacje gromadzone przez Salomon Finance Sp. z o.o. wykorzystywane są wyłącznie w zakresie niezbędnym do profesjonalnej obsługi.

Cookies:

Strona korzysta z cookies, które są plikami tekstowymi. Przechowywane są końcowym urządzeniu użytkownika serwisu. Zawierają przede wszystkim nazwę strony oraz informację, że wykorzystywane są jedynie do obliczania statystyk dotyczących odwiedzin strony, wyłącznie na użytek firmy Salomon Finance Sp. z o.o.

Niepożądane treści:

Dokładamy wszelkich starań, aby strona Salomon Finance Sp. z o.o. nie zawierała treści sprzecznych z prawem polskim i międzynarodowym, jak również treściami nawołującymi do dyskryminacji religijnej, etnicznej bądź narodowej. Strona nie zawiera także treści o tematyce pornograficznej, niemoralnej bądź powszechnie rozumianej za nieetyczną.

Zmiany w polityce prywatności:

Salomon Finance Sp. z o.o. zobowiązuje się do informowania o wszelkich zmianach jakie zostaną dokonane na stronie internetowej, które wyniknąć mogą ze zmian w prawie polskim, rozwoju w technologii internetowej lub powstaniu nowych usług w działaniu firmy Salomon Finance Sp. z o.o.