Informacje prawne

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, jako pośrednik kredytu hipotecznego udostępniamy poniżej informacje ogólne dotyczące umowy o kredyt hipoteczny poszczególnych kredytodawców, z którymi współpracujemy:

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, a także ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim poniżej przedstawiamy stosowne informacje: 1, 2.

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym RODO, przestawiamy podstawowe informacje na temat rozporządzenia, informacje o administratorze danych, a także przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

 

 Salomon Finance Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 14, o kapitale zakładowym w wysokości 50 000 PLN, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, nr KRS 0000341761, NIP 521-354-56-60, REGON 142062962.