Ustawa o kredycie hipotecznym

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, jako pośrednik kredytu hipotecznego udostępniamy poniżej informacje ogólne dotyczące umowy o kredyt hipoteczny poszczególnych kredytodawców, z którymi współpracujemy:

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, a także ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim poniżej przedstawiamy stosowne informacje: 1, 2.